NovaForteiNorrköping

NovaForte AB är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF), som ska bygga människor genom att arbetsträna/habilitera/rehabilitera personer som har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden.