Ledsagning

Vad är ledsagning och vem kan söka:

Vem har rätt till ledsagare? Den person som har funktionshinder, syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice.

Kommunen tar fram förslag på personer som kan passa dig, dina intressen och behov. Du får vara med och föreslå och godkänna ledsagare.