Verksamhet

Som ett ASF har vi två ben att stå på. Det ena är att arbetsträna personer. Det finns ett stort behov att arbetsträna och anställa personer som är långtidsarbetslösa, både på en strukturell samhällsnivå och givetvis på den individuella nivån. Detta sker genom att sluta avtal med Arbetsförmedlingen, kommun, Försäkringskassan och privata aktörer. 

För att lyckas med detta fordras meningsfulla arbetsuppgifter, som är lika de som finns på den öppna arbetsmarknaden. Detta utgör det andra benet som består i att sälja produkter och tjänster. 

NovaFortes ”verktyg” är textilverksamhet, städ, RUT arbeten.